Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης σχ. ετους 2015-2016

Η εγγραφή των μαθητών για την Α΄ τάξη του Δημοτικού διενεργείται από την 1η έως την 21η Ιουνίου 2015 από τις 10:00 έως τις 11:30 και από τις 2:15 έως τις 3:00.
Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ή φορολογική δήλωση, με το όνομα των γονέων).
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
     

                                                                Από τη διεύθυνση του

                                                                 2ου Δημ. Σχ. Αχαρνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου