Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ολικό και τεκμαρτό,  μικρότερο από 3000 Ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (θα κατατεθούν στο γραφείο της διευθύντριας)

Α) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικ. Έτους 2015

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Γ) Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.

                                 

          Από τη διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου