Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ


Οι εγγραφές για το ολοήμερο γίνονται μέχρι τις  21 Ιουνίου. Μετά από την προθεσμία αυτή οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές γιατί θα έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φαίνεται παρακάτω.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στο γραφείο της διευθύντριας.


                                                          Από τη διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου