Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016- 17».

A. Διαδικασία αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για

το σχολικό έτος 2016-2017, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2016.

Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2016, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή.

Οι γονείς των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής και Πειραιά έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 1. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας οι γονείς υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 3 (Υπόδειγμα αίτησης).

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό Γυμνάσιο.
 
Β. Διαδικασία εξετάσεων

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2016-2017 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 16 έως 22 Ιουνίου 2016. Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 με την γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των

υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται, γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.06.1998 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄658) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν προβλέπεται αναβαθμολόγηση επί των αποτελεσμάτων της γραπτής και προφορικής εξέτασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.01.1998 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει δεν προβλέπεται διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας εξέτασης- επιλογής υποψηφίων.

Γ. Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής (Ε.Ε.) και Γενικών Επιτροπών Επιτροπών Επιλογής

(Γ.Ε.Ε.)

Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.06.1998 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄658) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.05.2011 Υ.Α. (Β΄ 1012) και την υπ’ αριθμ. 118786/Γ7/14.10.2011 Υ.Α. (Β΄2478) και την υπ’ αριθμ. 43878/Γ7/01.4.2013 Υ.Α. (Β΄ 752).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), με αναλογία μία Ε.Ε. ανά εκατό (100) υποψηφίους μαθητές με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%. Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τα ως άνω όρια, ορίζεται και δεύτερη (2η ) ή και περισσότερες Ε.Ε. καθώς και Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) η οποία εποπτεύει τις δύο ή περισσότερες Ε.Ε. Ο Διευθυντής κάθε Μουσικού Σχολείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

Δ. Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των  Μουσικών Σχολείων

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται τον αριθμό μαθητών για την Α΄ τάξη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43878/Γ7/01.04.2013 Υ.Α. (Β΄ 752).

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του  σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής σας.

17. Ιλίου τηλ.: 210-5061961

2. Μουσικό Σχολείο Ιλίου

Από τις περιοχές:

α) Α΄ Αθήνας: Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλάτσι, Πατήσια, Κυψέλη, Ν. Χαλκηδόνα, Μεταξουργείο, Σεπόλια.

β) Β΄ Αθήνας: Ν. Ιωνία, Αλσούπολη, Ν. Ηράκλειο, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση.

γ) Γ΄ Αθήνας: Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγ. Βαρβάρα, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι, Καματερό, Ν. Λιόσια, Πετρούπολη.

δ) Ανατολικής Αττικής: Θρακομακεδόνες, Αχαρνές.

ε) Δυτικής Αττικής: Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Βίλια, Ελευσίνα, Ερυθρές, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Ν. Πέραμος, Φυλή.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

.. / .. / 2016

Αρ. Πρωτ.: ……….

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

ΤΟΥ Ν. 1599/1986, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

…………………………………………………...................

ΟΝΟΜΑ:

…………………………………………………………….....

Συγγενική σχέση με το παιδί:

……………………….……………................................….

Τηλέφωνο:

…………………………………………………………….....

……………………………………………………………….

Προς τη Διεύθυνση

του Μουσικού Σχολείου

..…………………..………………….

Παρακαλώ όπως δεχθείτε στη διαδικασία

επιλογής μαθητών / μαθητριών για την Α΄ τάξη

του Μ.Σ. για την σχολική περίοδο 2016-2017 τ…

………………………….. ………………………….

(όνομα) (επώνυμο)

που θα πάρει απολυτήριο από το

…………….…………...

δημόσιο / ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο.

Ο / Η αιτούσα ………..…………..

(υπογραφή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΑΤΕΡΑΣ: ………………………………………………………………..…………………….

(ΕΠΩΝΥΜΟ) (ΟΝΟΜΑ)

ΜΗΤΕΡΑ: ……………………………………………………………………………………....

(ΕΠΩΝΥΜΟ) (ΟΝΟΜΑ)

Υπεύθυνη Δήλωση:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η

ακόλουθη:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Οδός Αριθμός Τ.Κ. Συνοικία Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα

όπου υπάγεται η συνοικία__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου