Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Από την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου
και μέχρι νεωτέρων εξελίξεων,
μόνον η Α΄ τάξη θα σχολάει στις 13:15,
ενώ όλο το υπόλοιπο σχολείο στις 14:00.

Από τη διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου