Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπ/σης και χαμηλά εισοδήματα.

      Δικαιούχοι είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων  κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.
      Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω των Δημοτικών  που φοίτησαν οι μαθητές το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.
     Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€.
      Σημειώνεται ότι στο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης αναφέρεται τόσο το συνολικό όσο και το τεκμαρτό εισόδημα. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο είναι άνω των 3.000,00€, τότε ο φορολογούμενος δεν είναι δικαιούχος.
     (Σημ.: Οι έγγαμοι φορολογούμενοι έχουν τεκμαρτό εισόδημα άνω των 3.000,00€ και επομένως δεν δικαιούνται  εισοδηματική  ενίσχυση).
    Οι δικαιούχοι υποβάλλουν εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
     Σε περίπτωση διάζευξης επισυνάπτονται θεωρημένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατάσταση αυτή, καθώς και την επιμέλεια των παιδιών.
     Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα απευθυνθείτε στη διευθύντρια του σχολείου μας.

                                                                                                    Από τη διεύθυνση
                                                                          
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου